sluiten

activiteiten nieuwsberichten

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 4 januari 2020 16:00 uur: De Lu Gia Jen nieuwjaarsreceptie, tevens bekendmaking van de sporters van het jaar 2019.

  John Veldhuizen, 06-12-2019

  Lu Gia Jen logo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Nieuwjaarsreceptie

  Zaterdag 4 januari 16:00 uur: De Lu Gia Jen nieuwjaarsreceptie, tevens bekendmaking van de sporters van het jaar 2019.

  John Veldhuizen, activiteiten - 06-12-2019

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 APRIL

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 APRIL

  ALV 7 april 2017
  aanvang 20:00 uur
  Agendapunten:
  a. Opening en mededelingen
  b. Behandeling van voor de vergadering ingekomen stukken
  c. Agendavaststelling
  d. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
  Deze notulen zijn voor belangstellenden vooraf opvraagbaar per
  email bij J. Veldhuizen (john.veldhuizen@lugiajen.nl)
  e. Jaarverslag van de secretaris en verslag en jaarplannen
  portefeuillehouders
  f. Verslag kascommissie
  g. Rekening en verantwoording penningmeester
  h. Contributie
  i. Vaststellen van de begroting 2017
  j. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend zijn: Fred Krijgsman (herkiesbaar) en Hugo de Haan
  (niet herkiesbaar)
  Kandidaten dienen zich uiterlijk één week voor de Algemene
  Ledenvergadering schriftelijk te melden bij het bestuur.
  k. Verkiezing Raad van Toezichtleden.
  Aftredend zijn: Jan de Water en René de Man. Beiden zijn
  herkiesbaar.
  Kandidaten dienen zich tot één week voor de Algemene
  Ledenvergadering schriftelijk te melden bij de RvT. Verkiezing
  kascommissie
  l. PAUZE
  m. Stand van zaken nieuwbouw: Stichting Buurthuis van de Toekomst
  Lu Gia Jen
  n. Japan reis 2020
  o. IRJT 2017
  p. Grand Prix
  q. Sponsorcommissie
  r. Punten door de leden op de agenda gezet
  s. Rondvraag

  Fred Krijgsman, activiteiten - 28-03-2017

  Trainingen op Escampfestival

  De speciale trainingen zaterdag 30 mei op het Escampfestival GAAN DOOR!

  John Veldhuizen, activiteiten - 29-05-2015

  Kamp 2015

  Kamp 2015

  ...

  John Veldhuizen, activiteiten - 02-05-2015

  Dagje Uit Actie Zegels Gezocht !!!

  Beste Leden,

  Ook dit jaar willen we weer met een grote groep kinderen een dagje uit.
  Om de kosten te drukken en het voor de vereniging en ouders leuk te houden qua prijs zijn wij weer op zoek naar de Jumbo/C1000 Dagje Uit zegels.
  Mocht je er niets mee doen, geef deze dan af achter de bar.
  Dan kunnen wij er weer een super gezellige dag van gaan maken!

  Alvast bedankt!

  De activiteiten commissie

  Shelley Uitenbroek, activiteiten - 30-04-2015

  UPDATE MAANDAGAVOND

  Vanwege het feit dat het uploaden hier net zo traag is als het tempo van leven duurt het nog zes (!) uur voordat de eerste video op youtube en via deze site beschikbaar zal zijn. De link is al wel bekend:
  http://youtu.be/MNxb20s4OuY 03:44 uur, Gelukt!
  Denk maar aan Brabant, want daar brandt nog licht.

  John Veldhuizen, activiteiten - 30-04-2013