sluiten

overige evenement

Buurthuis van de Toekomst.

Donderdagavond vond in de accommodatie van Lu Gia Jen de formele start plaats van het Buurthuis van de Toekomst aan de Baambruggestraat. Het thema “met de wijk naar de top!” zal in de komende jaren in de samenwerking gestalte gaan krijgen mocht dat al deels niet het geval zijn.
De 2 sportverenigingen (KV Die Haghe en Lu Gia Jen) bewijzen dit al jaren in hun eigen tak van sport evenals de 2 basisscholen (De Ark en Helen Parkhurst) die garant staan voor uitstekend onderwijs. Samen met de andere partners, Stichting Mooi en Wijkberaad Leyenburg, worden de handen ineen geslagen waardoor iedere bewoner van 0 tot 100+ vanuit de wijk Leyenburg de weg gaat vinden naar de Baambruggestraat.

Onder de toeziende ogen van de wethouders Ingrid van Engelshoven (Onderwijs / Dienstverlening) en Karsten Klein (Welzijn / Sport) hebben de zes partners hun handtekening gezet onder een convenant waarmee de samenwerking formeel is bekrachtigd.
Deze samenwerking is niet alleen maar een papieren kwestie. Direct na de zomervakantie gaan de handen uit de mouwen en volgt er een koffieochtend voor de wijk, een lessenreeks voor de leerlingen van de beide scholen en gaat het wijkberaad zich vestigen in de accommodatie van KV Die Haghe.
De lessenreeks is het meest aansprekende voorbeeld voor dit moment van de samenwerking. Voor de leerlingen is een gezamenlijk product tot stand gebracht met als doel de jongeren zich meer bewust te laten worden van de wijk en zichzelf. Zo zullen er lessen komen over alcohol- en drugspreventie, wat vindt je allemaal in de buurt aan voorzieningen en hoe kunnen we de buurt verder verbeteren. Hierbij kunnen andere partners aanhaken. Denk hierbij aan Musicon, Dakota, bibliotheek, wijkagent etc. Het thema gezond en bewegen komt hier ook in voor en hier sluiten de sportverenigingen op aan door judo-, korfbal- en tennislessen te verzorgen.

Natuurlijk staan we nog maar aan het begin van de samenwerking en werd in de presentatie de groei van een boom voorgesteld. Met dit initiatief zijn de partners er van overtuigd dat de boom flink kan groeien en dat we samen met de bewoners de wijk Leyenburg naar de top brengen als voorbeeldwijk van Den Haag.

Foto's Pieterfotografie

Verslag en foto's, 20-06-2013

Lu Gia Jen logo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Animeconfestival

Animeconfestival

Lu Gia Jen op Animeconfestival
Verslag en foto's.

Verslag en foto's, 13-06-2015

Buurthuis van de Toekomst.

Buurthuis van de Toekomst.

Donderdagavond vond in de accommodatie van Lu Gia Jen de formele start plaats van het Buurthuis van de Toekomst aan de Baambruggestraat.

Verslag en foto's, 20-06-2013